O mnie

O mnie - LogoGłoska Izabela Doroba

mgr Izabela Doroba

Jestem, absolwentką Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedii profilowanej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Specjalizuję się w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, niedosłyszących, z opóźnionym rozwojem mowy, dyslektycznych i zagrożonych dysleksją. Odbyłam staż logopedyczny w ilości stu godzin u Pani mgr Dagmary Śmiałkowskiej i przygotowuję się do uzyskania Certyfikatu u Pani prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej.

Praca neurologopedy jest dla mnie pasją, dzięki której realizuję swoje marzenia. Z radością obserwuję postępy moich podopiecznych, wraz z nimi przeżywam pierwsze sukcesy, co jeszcze bardziej motywuje mnie do dalszej pracy.

Chętnie dokształcam się, uczestniczę w warsztatach i szkoleniach m.in. z zakresu terapii neurobiologicznej.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Terapia Neurobiologiczna – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”(niesłyszących,autystycznych z afazją )   – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauki Czytania® - szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Diagnoza i terapia wad wymowy” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Praca z dzieckiem autystycznym” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Metody wywoływania głosek” - szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych.Funkcje kory mózgowej. – szkolenie (AFA-MED Twardochleb Zofia)
 • “Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka,wadliwej wymowie i skuteczności terapii” – dr hab. Barbara Ostapiuk
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia, szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • Praktyczny warsztat integracyjny "Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy - podejście praktyczne" - Logopedzi Logopedom - gościem specjalnym była mgr Aleksandra Kaczyńska
 • Smykoterapia logopedia kreatywna: Warsztaty kreatywne terapii głoski [s] oraz [sz], projektowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych - prowadząca mgr Katarzyna Stępień
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych - Rozwojowe programowanie terapii szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • Warsztat Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych – szkolenie organizowane przez Wydawnictwo WiR
 • Warsztat Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu – szkolenie organizowane przez Wydawnictwo WiR
 • Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych
 • Warsztat „Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego” – szkolenie organizowane przez Polski Związek Logopedów
 • Metody badania zagrożenia dysleksją, szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – szkolenie organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm
 • “Dziecko dwujęzyczne w mojej grupie” – warsztaty organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
 • “Od niemowlaka do przedszkolaka. O rozwoju mowy dziecka” – szkolenie organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
 • “Stymulacja rozwoju mowy dziecka niemówiącego” – szkolenie organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
 • „Język polski. Programowanie” - szkolenie organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
 • „Lewo kontra prawo, czyli Lateralizacja” - szkolenie organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
 • „Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi .Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” - szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • „Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.. Praktyka bez torii” szkolenie organizowane przez Polski Związek Logopedów